OSVČ a daně 2018

 

Po přechodném období od ledna 2018 vchází v platnost změny v dani z přijmu OSVC danících paušálem. Změna spočívá v snížení výše maximálního přijmu pro uplatnění paušálu, a to o 50 %. Na druhé straně vykoupena vracením daňového zvýhodnění na dítě. Dopad není pro všechny negativní. Zjednodušeně se dá říci, že platí, že čím menší má OSVČ příjem a čím více má dětí, tím jsou pro ni změny výhodnější. Dobry rozbor dopadu je v článku tady. V článku jsou přehledně tabulky poměřující příjem a počet dětí. Už jen z tohoto pohledu je nemožné dat obecnou radu. Další proměnnou kt. Byste měli vzít v potaz je výše nakladu. Pokud máte vysoké náklady a jste bezdětný, udělal bych si plán očekávaných nakladu a zvážil danit podle nakladu. To se můžete rozhodnout až před podáním daňového přiznaní podle toho kt. varianta je výhodnější, nicméně je potřebné náklady vést od začátku poctivě ať je můžete doložit. Promlouvám tady k širší IT freelance komunitě, kde se příjmy pohybuji kolem 2mil / ročně a obvykle bez větších nákladových položek. S cílem ušetřit na daních (a odvodech) někteří zvažují přechod podnikaní do s.r.o. nebo dokonce paralelní provozovaní OSVC a s.r.o. Doporučuji takovou variantu zvážit. Založit s.r.o. jde lehce ale něco to stoji, tak jako provoz. Kdy je provozovaní s.r.o. obecně výhodnější? Řekl bych u bezdětných s vyššími příjmy, výhledem vyšších příjmů a delšího podnikáni. Živnost můžete kdykoliv pozastavit a vrátit se do pracovního poměru, kdežto s.r.o. si bud budete udržovat, zrušíte nebo jej srovnáte a prodáte. To může být celkem nákladní operace. Když se vrátím k daňové stránce věci, nezapomeňte, že v s.r.o. jako právnické osobě daníte zisk 19% namísto 15% jako fyzická osoba (OSVC). A také že když si chcete vzít zisk z firmy (podíl společníka) tak vás ceká ještě 15% dane z kapitálového přijmu. To je podstatný rozdíl vůči OSVC a chce si to dobře spočíst. Je to rovnice o plánovaných příjmech, provozních nákladech, investicích a osobní aspiraci. Ta se v čase mění, ale znáte se. Pokud je to cistě opatřeni pro snížení daňové zátěže, dobře si to spočtěte a rozmyslete. Nemusí to byt levnější. S ohledem na s.r.o. Je nutno zmínit důležitý rozdíl ve prospěch s.r.o. a to ručení majetkem společnosti kdežto jako OSVC ručíte celým svým majetkem. Který IT-ak ale má smluvní pokuty za nefunkční dílo nebo výpadek v podpore?

A na co ještě pamatovat u s.r.o.? Že jako společník z něčeho musíte žít i v průběhu roku pokud si nechcete každou chvíli vyplácet podíl na zisku. Většinou se pak lidi zaměstnají u sebe ve firme a vyplácejí si mzdu. To ovšem není nijak výhodné. Zároveň pokud nejste jinak pojištěn, tak je to způsob jak tak učinit. Alternativa je samoplátcovi a s rezervou žít a vyplácet si zisk podle potřeby. Člověk by si řekl že je ideální mít živnost a s.r.o. Kde na živnost byste cílil příjmy tak aby jste využil paušálu a další příjmy jako i náklady směroval do s.r.o. Položte si ale otázku kolik to vlastně přijmu příští rok a další budete mít, jak pravděpodobné to je. Nebudete chtít si dát pauzu nebo nepřijde dobrá nabídka na zaměstnaní, třeba se budete mít chuť žít v zahraničí nebo nakonec dojde k jine úpravě zdaňováni dřív než bychom cekali? A propos případná další změna by nejspíš dopadla na paušalisty vyšších příjmových (nebo všech) skupin. Tlak se za léta stupňuje, vítěz voleb je nositelem změny i když uvidíme jako to bude v reálu s prosazováním citlivých změn. Kdyby toto nastalo čekal bych hromadný transfer do s.r.o. jak se tomu udalo v okolitých zemích. Považuji to za celkem nepravděpodobné vzhledem na to že by zákonodárce (pokud není krátkozraký:) by mohl předvídat co nastane, tedy že si lidi zas nějak poradí a do rozpočtu víc daní stejně nepřibude. Věříme že institut freelancera je potřebnou součástí ekonomiky, že je tím vhodným pro dnešní dobu a to kam společnost směřuje. Jednoduché, stabilní a lineární daňové a odvodové zatížení pro motivaci jednotlivce je tou správnou cestou. Legislativní vymezeni pro ochranu před zneužíváním ( tzv. svarc system (o tom jindy;) a právní vymahatelnost (obecně) je to co od státu potřebujeme.

Vzhůru tedy do podnikáni nebo aspoň do svět k lepšímu měnících IT projektu a něž se rozhodnete formu podnikáni měnit, měřte 2 krát něž střihnete.

add_your_opinion

Opište text z obrázku, prosím:

article_comments (1)

  • Reagovat

    Honza

    10.07 2018, 13:46 |  jan.stepnicka@evltool.com

    A nedá se vyhnout limitu pro uplatnění paušálu rozdělením příjmů na manželku (spolupracující osobu)?