Dva konzultanti byli zapojeni do analytických úloh projektu rozšíření a změn datového skladu reflektujícího změny v novém core systému mezinárodní finanční instituce.