3-měsíční angažmá pro banku, kde byl analyzován existující Informatica ETL kód a následně přepán do Teradata SQL. Konzultant působil v Trondheimu a Bergenu.