V roce 2008 jsem získala bakalářský titul z Národního hospodářství. Čtyři roky jsem působila v oblasti vzdělávání dospělých, kde jsem se zejména starala o koordinaci vzdelávacích akcí. Po mateřské dovolené jsem byla v roce 2016 oslovena Petrem s nabídkou spolupráce. V BIterra jsem prozatím na zkrácený úvazek, který se bude postupně navyšovat. Starám se zde o hladký chod příchozích a odchozích faktur, monitoruji CF, posílám platby a zajištuji včasné dodání všech dokladů pro účetní oddělení. Charakter práce, kterou se nyní zabývám i způsob, jakým se v BIterra pracuje, mi pomáhají rozvíjet takové schopnosti, jako je systematičnost, zaměření na detail a v neposlední řadě také trpělivost.☺V BIterra se nějak přirozeně setkávají lidé, se kterými je radost trávit čas a spolupracovat a já jsem ráda, že mohu být součástí tohoto týmu.