Záliba v práci s daty vedla mé kroky od střední školy po univerzitu, kde jsem vypracoval diplomovou práci na téma statistických programovacích metod v klimatologii. Má další kariéra pokračovala v oblasti prodeje HW a SW, ale brzy jsem se zaměřil na konzultační oblast, jež se stala mou celoživotní profesí a zálibou. Po krátké epizodě s ERP systémy začala má pouť světem datových skladů. Pro vedoucího poskytovatele datových skladů jsem se na začátku milénia stal průkopníkem technologie Teradata v České republice. Zároveň jsem asistoval u některých klíčových implementací. Moje poslední angažmá byla vedoucí role v implementacích datových skladů na Ukrajině a v Rakousku. V roce 2004 došlo pod mou taktovkou k založení konzultační společnost BIterra, kde se sešly mé záliby v práci s daty a spojováním lidí.