Po dosiahnutí bakalárskeho titulu z marketingovej komunikácie v Bratislave v roku 2017 som dostala možnosť letnej absolventskej stáže. BIterra so svojou novou marketingovou stratégiou a špecifickým zameraním bola pre mňa výzva, ktorú som nemohla odmietnuť. Takisto aj leto strávené v Prahe prispelo k pozitívnemu rozhodnutiu.☺Pôvodná trojmesačná letná stáž sa premenila na spoluprácu na skrátený úväzok popri mojom magisterskom štúdiu komunikácie vo Viedni. V BIterra sa starám o chod marketingu a o zabezpečenie malých detailov, ktoré pomáhajú k postupnému úspechu spoločnosti. BIterra spája ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov a vedia pre ne pracovať. Okrem schopností v oblasti marketingu som si tak mohla vylepšiť moje odhodlanie, vytrvalosť a mnohé iné pracovné zručnosti.