2 konzultanti boli zapojení do analytických úloh projektu rozšírenia a zmien datového skladu reflektujúc zmeny v novom core systéme medzinárodnej finančnej inštitúcie.