Spolu 5 konzultantov participovalo v 2 vlnách na veľkom DWH projekte pre telco operátora v Kyjeve. Prvá vlna stavby bázy DWH zahŕňala datové modelovanie a datovú integráciu. Druhá vlna predstavovala analytickú nadstavbu so skupinou datamartov.