4 konzultanti strávili viac ako 2 roky na bankovom korporátnom DWH programe vytvárajúcom najväčší datový sklad v regióne CEE. Role zahrnovali vývoj DataStage ETL, Teradata vývoj, testovanie a vedenie integračného teamu.