“Čo diferencuje BIterru od iných firiem je osobný a pozorný prístup ku každému konzultantovi. Počas 2 rokov spolupráce s BIterrou sme si vytvorili srdečný a dôverný vzťah, ktorý je tak ťažké mať v dnešných časoch, keď človek čelí množstvu vzdialenej business komuníkácie, ktorá sa stáva neosobnou.”