V roku 2008 som získala bakalársky titul z Národného hospodárstva. Štyri roky som pôsobila v oblasti vzdelávania dospelých, kde som sa najmä starala o koordináciu vzdelávajúcich akcií. Po materskej dovolenke som bola v roku 2016 oslovená Petrom s ponukou spolupráce. V BIterra som zatiaľ na skrátený úväzok, ktorý sa bude postupne navyšovať. Starám sa tu o hladký chod prichádzajúcich a odchádzajúcich faktúr, monitorujem CF, posielam platby a zaisťujem včasné dodanie všetkých dokladov pre účtovné oddelenie. Povaha práce, ktorou sa teraz zaoberám aj spôsob, akým sa v BIterra pracuje, mi pomáhajú rozvíjať schopnosti, ako je systematickosť, zameranie na detail a v neposlednom rade tiež trpezlivosť.☺V BIterra sa nejako prirodzene stretávajú ľudia, s ktorými je radosť tráviť čas a spolupracovať a ja som rada, že môžem byť súčasťou tohto tímu.