O nás

 

BIterra s.r.o. bola založená v roku 2004 ako reakcia na rastúci záujem o služby v oblasti business intelligence a dátových skladov. Zakladateľom je Petr Horčička, ostrieľaný konzultant pre oblasť dátových skladov, podnikateľ.

V roku 2012 sme založili pobočku na Slovensku s cieľom zastrešiť aktivity v Rakúsku a priblížiť sa slovenskému trhu priamo z Bratislavy.

Sledujeme trendy, identifikujeme talenty a hľadáme príležitosti k rastu. Žiadne veľké ciele, ale obhájiteľná prítomnosť na trhu s garantovanou kvalitou služieb pre našich klientov a konzultantov.

Founder and CEO

PETR HORČIČKA

Záľuba v práci s dátami viedla moje kroky od strednej školy po univerzitu, kde som vypracoval diplomovú prácu na tému štatistických programovacích metód v klimatológii. Kariéru som zahájil v oblasti predaja HW a SW, ale čoskoro som zmenil na konzultačnú oblasť, ktorá sa stala mojou celoživotnou profesiou a záľubou. Po krátkej epizóde s ERP systémami začala moja púť svetom dátových skladov. Pre vedúceho poskytovateľa dátových skladov som na začiatku milénia bol priekopníkom technológie Teradata a v Českej republike a bol som pri niektorých kľúčových implementáciách. Moje posledné angažmá sú vedúce role v implementácii dátového skladu na Ukrajine a v Rakúsku. V roku 2004 som založil konzultačnú spoločnosť BIterra, kde som skĺbil moje záľuby v práci s dátami a spájaní ľudí.

Account Manager

ROMAN CSUTKAI

Svoju kariéru som začal na začiatku milénia hneď po skončení školy ako headhunter. Získal som dobrý prehľad o businesse a pracovnom trhu. Neskôr som bol priekopníkom služieb a systémov (Vendor Management System) pre riadenie dodávateľov, pracovníkov dočasného zamestnávania, či tých na voľnej nohe. Pracoval som pre klientov ako AT&T (Slovensko) a NCR/Teradata (Česká republika, Nemecko, Taliansko a Španielsko). S príchodom krízi v roku 2009 som posunul kariéru iným smerom a strávil som 5 rokov ako projektový manažér pre vedúceho poskytovateľa datových skladov a podieľal som sa na premene BI prostredia globálneho DHL Express. V roku 2013 som sa rozhodol zúžitkovať moje minulé skúsenosti a pridal som sa k BIterre s cieľom posilniť sieť BI/DWH profesionálov. V BIterre mám, stručne povedané, za cieľ, aby bolo dosť projektov pre našich konzultantov a naopak.

Operations Manager

KRISTÝNA KLEČKOVÁ

V roku 2008 som získala bakalársky titul z Národného hospodárstva. Štyri roky som pôsobila v oblasti vzdelávania dospelých, kde som sa najmä starala o koordináciu vzdelávajúcich akcií. Po materskej dovolenke som bola v roku 2016 oslovená Petrom s ponukou spolupráce. V BIterra som zatiaľ na skrátený úväzok, ktorý sa bude postupne navyšovať. Starám sa tu o hladký chod prichádzajúcich a odchádzajúcich faktúr, monitorujem CF, posielam platby a zaisťujem včasné dodanie všetkých dokladov pre účtovné oddelenie. Povaha práce, ktorou sa teraz zaoberám aj spôsob, akým sa v BIterra pracuje, mi pomáhajú rozvíjať schopnosti, ako je systematickosť, zameranie na detail a v neposlednom rade tiež trpezlivosť.☺V BIterra sa nejako prirodzene stretávajú ľudia, s ktorými je radosť tráviť čas a spolupracovať a ja som rada, že môžem byť súčasťou tohto tímu.

Marketing Assistant

BARBORA DOČKALOVÁ

Po dosiahnutí bakalárskeho titulu z marketingovej komunikácie v Bratislave v roku 2017 som dostala možnosť letnej absolventskej stáže. BIterra so svojou novou marketingovou stratégiou a špecifickým zameraním bola pre mňa výzva, ktorú som nemohla odmietnuť. Takisto aj leto strávené v Prahe prispelo k pozitívnemu rozhodnutiu.☺Pôvodná trojmesačná letná stáž sa premenila na spoluprácu na skrátený úväzok popri mojom magisterskom štúdiu komunikácie vo Viedni. V BIterra sa starám o chod marketingu a o zabezpečenie malých detailov, ktoré pomáhajú k postupnému úspechu spoločnosti. BIterra spája ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov a vedia pre ne pracovať. Okrem schopností v oblasti marketingu som si tak mohla vylepšiť moje odhodlanie, vytrvalosť a mnohé iné pracovné zručnosti.