O nás

 

Zvýšený záujem o služby v oblasti business intelligence a dátových skladov v roku 2004 bol jedným z dôležitých podnetov na vznik našej spoločnosti. Zakladateľ Petr Horčička, konzultant a podnikateľ v oblasti dátových skladov, využil svoje predchádzajúce skúsenosti a záujem o oblasť dát na založenie prvej pobočky BIterra v Českej republike.

V roku 2012 rozšírila BIterra svoje pôsobenie na Slovensko. Vďaka tomu sme boli schopní priblížiť sa slovenskému trhu a výhodná lokalizácia v Bratislave nám umožnila zastrešiť aktivity v Rakúsku.

V BIterra stále sledujeme trendy, identifikujeme talenty a hľadáme príležitosti pre rast. Aj preto sme v roku 2018 otvorili ďalšiu pobočku, tento krát v Maďarsku.

Niekoľkoročné pôsobenie a stabilita na trhu z nás robia spoľahlivého partnera pre našich klientov a konzultantov. Náš cieľ je aj naďalej prinášať kvalitu a oporu na trhu v oblasti dát a analytiky.

Founder and CEO

PETR HORČIČKA

Záľuba v práci s dátami viedla moje kroky od strednej školy po univerzitu, kde som vypracoval diplomovú prácu na tému štatistických programovacích metód v klimatológii. Kariéru som zahájil v oblasti predaja HW a SW, ale čoskoro som zmenil na konzultačnú oblasť, ktorá sa stala mojou celoživotnou profesiou a záľubou. Po krátkej epizóde s ERP systémami začala moja púť svetom dátových skladov. Pre vedúceho poskytovateľa dátových skladov som na začiatku milénia bol priekopníkom technológie Teradata a v Českej republike a bol som pri niektorých kľúčových implementáciách. Moje posledné angažmá sú vedúce role v implementácii dátového skladu na Ukrajine a v Rakúsku. V roku 2004 som založil konzultačnú spoločnosť BIterra, kde som skĺbil moje záľuby v práci s dátami a spájaní ľudí.

Operations Manager

KRISTÝNA KLEČKOVÁ

V roku 2008 som získala bakalársky titul z Národného hospodárstva. Štyri roky som pôsobila v oblasti vzdelávania dospelých, kde som sa najmä starala o koordináciu vzdelávajúcich akcií. Po materskej dovolenke som bola v roku 2016 oslovená Petrom s ponukou spolupráce. V BIterra som zatiaľ na skrátený úväzok, ktorý sa bude postupne navyšovať. Starám sa tu o hladký chod prichádzajúcich a odchádzajúcich faktúr, monitorujem CF, posielam platby a zaisťujem včasné dodanie všetkých dokladov pre účtovné oddelenie. Povaha práce, ktorou sa teraz zaoberám aj spôsob, akým sa v BIterra pracuje, mi pomáhajú rozvíjať schopnosti, ako je systematickosť, zameranie na detail a v neposlednom rade tiež trpezlivosť.☺V BIterra sa nejako prirodzene stretávajú ľudia, s ktorými je radosť tráviť čas a spolupracovať a ja som rada, že môžem byť súčasťou tohto tímu.

Marketing Assistant

BARBORA DOČKALOVÁ

Po dosiahnutí bakalárskeho titulu z marketingovej komunikácie v Bratislave v roku 2017 som dostala možnosť letnej absolventskej stáže. BIterra so svojou novou marketingovou stratégiou a špecifickým zameraním bola pre mňa výzva, ktorú som nemohla odmietnuť. Takisto aj leto strávené v Prahe prispelo k pozitívnemu rozhodnutiu.☺Pôvodná trojmesačná letná stáž sa premenila na spoluprácu na skrátený úväzok popri mojom magisterskom štúdiu komunikácie vo Viedni. V BIterra sa starám o chod marketingu a o zabezpečenie malých detailov, ktoré pomáhajú k postupnému úspechu spoločnosti. BIterra spája ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov a vedia pre ne pracovať. Okrem schopností v oblasti marketingu som si tak mohla vylepšiť moje odhodlanie, vytrvalosť a mnohé iné pracovné zručnosti.