Záľuba v práci s dátami viedla moje kroky od strednej školy po univerzitu, kde som vypracoval diplomovú prácu na tému štatistických programovacích metód v klimatológii. Kariéru som zahájil v oblasti predaja HW a SW, ale čoskoro som zmenil na konzultačnú oblasť, ktorá sa stala mojou celoživotnou profesiou a záľubou. Po krátkej epizóde s ERP systémami začala moja púť svetom dátových skladov. Pre vedúceho poskytovateľa dátových skladov som na začiatku milénia bol priekopníkom technológie Teradata a v Českej republike a bol som pri niektorých kľúčových implementáciách. Moje posledné angažmá sú vedúce role v implementácii dátového skladu na Ukrajine a v Rakúsku. V roku 2004 som založil konzultačnú spoločnosť BIterra, kde som skĺbil moje záľuby v práci s dátami a spájaní ľudí.