Svoju kariéru som začal na začiatku milénia hneď po skončení školy ako headhunter. Získal som dobrý prehľad o businesse a pracovnom trhu. Neskôr som bol priekopníkom služieb a systémov (Vendor Management System) pre riadenie dodávateľov, pracovníkov dočasného zamestnávania, či tých na voľnej nohe. Pracoval som pre klientov ako AT&T (Slovensko) a NCR/Teradata (Česká republika, Nemecko, Taliansko a Španielsko). S príchodom krízi v roku 2009 som posunul kariéru iným smerom a strávil som 5 rokov ako projektový manažér pre vedúceho poskytovateľa datových skladov a podieľal som sa na premene BI prostredia globálneho DHL Express. V roku 2013 som sa rozhodol zúžitkovať moje minulé skúsenosti a pridal som sa k BIterre s cieľom posilniť sieť BI/DWH profesionálov. V BIterre mám, stručne povedané, za cieľ, aby bolo dosť projektov pre našich konzultantov a naopak.